Shaking up etc
Shaking Up Cultural Residue
and Connecting Creative Forces

Voor Elshout&Verhave staat de mens in zijn omgeving centraal bij het ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden van concepten in de kunsten, de zorg, maatschappelijke organisaties en het bedrijsleven.

M I S S I E van Elshout&Verhave

Elshout&Verhave stellen de mens in zijn omgeving centraal bij het ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden van innovatieve en creatieve concepten in de kunsten, de zorg, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Elshout&Verhave gelooft in de kracht van de kunsten als spiegel voor culturele, politieke en sociale ontwikkelingen om onconventionele vragen te stellen en daarop verstorende en/of verhelderende antwoorden te formuleren. Kunst is interactie en betrokkenheid met de wereld waarin wij leven en geeft betekenis aan het collectief. Wij maken gebruik van diverse disciplines en technieken die voor handen zijn, dwars door scholen, stijlen en tijden heen. Daarbij bundelen wij onze ervaring, kennis en krachten op het gebied van de podiumkunst, de visuele kunst, management, wetenschap en coaching. 

In of misschien wel dankzij, ons autonome kunstenaarsschap, schudden wij cultureel bezinksel op, zoals zaken waar we collectief voor wegkijken, onderliggende drijfveren en motivaties, vergeten of nog te ontginnen mogelijkheden. In dit proces nemen wij graag de positie in waarbij we als brug tussen disciplines en gemeenschappen functioneren. De ander, vaak abstract en onbekend, wordt via dialoog en speelse, uitdagende interactie een potentievolle partner of in ieder geval een factor om rekening mee te houden. In ons werk richten wij ons op het verbinden van de creatieve krachten van zowel de mens, de organisatie als de maatschappij waarin beiden functioneren.Elshout&Verhave
Shaking up cultural residue  -  Connecting creative forces
c r e a t i e  -  b e g e l e i d i n g  -  a d v i e s

Atelier | Studio TUGELA85 Tugelaweg 85 1091 VE Amsterdam

www.elshoutenverhave.nl
info@elshoutenverhave.nl

Diane Elshout: 0620-438-929

Noud Verhave: 0655-335-465