“From where my body starts and
at which part my body ends?”
Kusuda 2008


RESEARCHING BODIES
A research about
the implicit and/or explicit
ideas, assumptions and presuppositions
of the body in contemporary choreographic research


HIERNAAST kunt u de Thesis 'Researching Bodies' van Diane Elshout downloaden: Researching Bodies

Haar scriptie geconcentreerde zich op de impliciete en expliciete ideeën, aannames en vooronderstellingen van een choreograaf over het lichaam, met name de verhouding tussen lichaam en geest. Hun ideeën vergeleek zij met concepten over het lichaam van een aantal prominente Westerse denkers sinds Descartes en analyseerde welke gevolgen dit heeft voor de manier waarop het lichaam wordt benaderd, zijn/haar relatie tot de performers en het publiek en hoe de choreograaf tot "vernieuwing" komt. Het boek Volatile Bodies van Elisabeth Grosz was het theoretisch kader.

plaatje bacon


Institute: Universiteit Utrecht
Study: Master Theaterwetenschap
Student: Diane Elshout
Tutor: Maaike Bleeker
Second reader: Liesbeth Wildschut
Studentnumber: 3124401
Date: 10 August 2009