IDEON on TOUR
IonT logo-2

Ideon gaat On Tour. Als hèt kennis- en innovatiecentrum voor de demenetie professional wil Ideon de aanwezige kennis en ervaring verzamelen, delen en beschikbaar stellen. Ideon gaat On Tour om de professional persoonlijk te betrekken bij zijn netwerk, om te horen wat er leeft èn om de innovatieve en creatieve ideeën in het werkveld te verzamelen waar ze ontstaan: op de werkvloer. Vanaf januari 2010 trekt de Ideon On Tour, bemand met medewerkers van Ideon, langs de verschillende woonvormen op een manier die bij Ideon past. Ideon On Tour is onconventioneel, interactief en laagdrempelig. Het is een kunstzinnige karavaan, ontwikkeld door de kunstenaars Elshout&Verhave en gemaakt om te prikkelen en te inspireren.

De Ideon On Tour karavaan bestaat uit:
* IdeonOon-Tour-Aanhangwagen-waar-Alles-In-Past
* Skruk-Podium-Mobiel-met-Informatie-Aanhanger-en-Informatie-Huis
* Mobiele-Bouw-Stenen-Multi-Media-Kast
* Thee&Koffie-Rollafel


De input van de dementie professionals op zowel de bouwstenen als de videoboodschappen vormen Ideon’s kennis- en informatiebank en gaan, als flessenpost, mee op reis met Ideon On Tour. Iedere organisatie geeft inspirerende en voor het vakgebied relevante informatie door. Aan het eind van Ideon On Tour is er een rijke verzameling bouwstenen bijeengebracht. Bouwstenen waarmee Ideon, in direkte verbinding met haar netwerk, kan doorbouwen aan een creatief, innovatief en inspirerend huis voor de Dementie, zowel fysiek als virtueel. De aanwezige kennis en ervaring van de dementie professionals wordt geïntegreerd in het kennisnetwerk van Ideon, gedeeld met beroepsgenoten en gekoppeld aan de ontwikkeling van beleid, wetenschappelijk onderzoek, bedrijfsleven en de kunsten. Ideon On Tour betrekt het individu, dynamiseert het werkveld en biedt nieuwe overkoepelende perspectieven. Denken, durven, doen.

HIER is een foto-impressie te zien van de Ideon-on-Tour karavaan.
Binnenkort foto's van de tour

Ideon on Tour-09