17 november is inmiddels achter de rug. We kunnen terugkijken op een boeiende en intensieve dag.
HIER kunt u via de foto's de dag nog weer beleven.

Fotografie:
www.superkate.com
wanneer u foto's wilt gebruiken, neem dan contact op met
Kathy HermansBannerK&D def-email-website 2

Werkconferentie Kunst en Dementie:
De kunst elkaar te bereiken.

maandag 17 november 2008 van 09.00 tot 18.00 uur
Fulco Theater, IJsstelstein, Provincie Utrecht


Positief effect van kunst op welzijn dementerende mens
Veel kunstenaars, activiteitenbegeleiders, vaktherapeuten, familieleden en zorginstellingen zijn bekend met het positieve effect van kunst op het welzijn van de dementerende mens. Kunst biedt onconventionele ingangen en opent nieuwe perspectieven. Het richt zich op zintuiglijke mogelijkheden en geeft ruimte aan de eigenheid van de dementerende. Kunst gemaakt door, met, voor en over de dementerende mens in al zijn diversiteit vormt een brug tussen de dementerende enerzijds en zijn familie, zijn verzorgers en de maatschappij anderzijds.
Hoewel in het veld veel individueel wordt geëxperimenteerd, is er nog weinig wederzijdse kruisbestuiving. Ervaringen en knelpunten worden zelden gedeeld. Daarom organiseert de stichting Kunst&Dementie de werkconferentie ‘De kunst elkaar te bereiken’.

Ontmoeten, uitwisselen, inspireren, positioneren
U krijgt tijdens de conferentie praktische handvatten aangereikt, leert inspirerende voorbeelden uit de beroepspraktijk kennen, kunt ervaringen en kennis uitwisselen en in gesprek gaan over de uitdagingen die er liggen in het werkveld en over de randvoorwaarden vanuit beleid. Zo krijgt u meer inzicht in het nut en de toepasbaarheid van de kunsten binnen de leefwereld van dementerende mensen en weet u beter vooroordelen weg te nemen en nieuwe ingangen te vinden.
Centraal staat de kunst elkaar te bereiken, begrijpen, voelen, kennen, zien, dromen, communiceren, leren, snappen, confronteren, verwezenlijken… Er is veel ruimte voor interactie, met aansprekende presentaties, workshops, ontmoetingen, belevingsruimtes, een UitWisselMuur en een BroedLab.
Jet Bussemaker, Staatssecretaris van gezondheidszorg, geeft haar visie op het thema Kunst&Dementie. De dagvoorzitter van de conferentie is Astrid Feiter. Inspirerende en ervaren sprekers en workshopleiders geven inhoud aan relevante thema’s binnen het werkveld. DJ Suna verbindt de dag met muziek. De dagafsluiting is in handen van Marco Blom, directeur van Stichting Alzheimer Nederland.

Meenemen
Op de UitWisselMuur en in het BroedLab is tijdens de conferentie ruimte voor informele uitwisseling van en brainstorm over ideeën en projectvoorstellen van de deelnemers. Wij vragen u om een idee of projectplan mee te nemen op een A4 papier in een oplage van minimaal 5.
Hierover ontvangt u na inschrijving meer informatie.

Inschrijven
De werkconferentie begint om 09.00 uur met een hartelijke ontvangst en sluit af om circa 18.00 uur met een borrel. De werkconferentie is bedoeld voor vaktherapeuten, activiteitenbegeleiders, beleidsmakers en kunstenaars.

Deelname aan deze conferentie kost € 195,00.
U kunt zich inschrijven bij voorkeur via de website
www.kunstendementie.nl
.
Het volledige programma van de conferentie is binnenkort op de website beschikbaar.

Wij bieden u een inspirerend, relevant en innovatief programma
aan en zien uit naar uw komst.


Maarten Dekker, voorzitter stichting Kunst&Dementie